Akcja zakończona!


Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że akcja Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa zakończyła się.

Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy włączyli się w tę piękną, pobożną inicjatywę. Bardzo cieszy nas, że tak wiele osób zechciało zamówić tkaninę z wizerunkiem Najświętszego Sakramentu i udekorować nią swe okna i balkony w ten uroczysty dzień. To wspaniała manifestacja wiary i wynagrodzenie za wszelkie zniewagi uczynione w Polsce względem Pana Jezusa. Na koniec zapraszamy na naszą stronę internetową PiotrSkarga.pl, dzięki której mogą być Państwo na bieżąco z działalnością naszego Stowarzyszenia.

Z pozdrowieniami
Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi
Wielowiekowa tradycja
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywaną także Bożym Ciałem, Kościół katolicki obchodzi w czwartek, jedenastego dnia po Zesłaniu Ducha Świętego. Ustanowił ją w 1246 r. w belgijskiej diecezji Liège biskup Robert z Thourotte, na skutek widzeń św. Julianny z Cornilllon.
W 1263 roku we włoskiej Bolsenie miał miejsce cud eucharystyczny: Hostia w rękach wątpiącego w przeistoczenie księdza zaczęła krwawić. Następstwem tych zdarzeń było ustanowienie tej pięknej uroczystości dla całego Kościoła, która do dziś stanowi jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym.
Tak, chcę otrzymać obraz i zawiesić go w uroczystość Bożego Ciała
Zagościł w 295 000 polskich domów!
Akcja Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa, to odpowiedź na liczne prośby wiernych z całej Polski, którzy apelowali o wznowienie naszej pięknej inicjatywy sprzed lat. Wówczas tkaninę z wizerunkiem Najświętszego Sakramentu rozesłaliśmy do 295 000 polskich rodzin!
Była to wspaniała manifestacja wiary i wynagrodzenie za wszelkie zniewagi uczynione w Polsce względem Najświętszego Sakramentu, które przecież mają miejsce i dzisiaj. Z wielką radością obserwujemy, jak każdego roku mieszkańcy z różnych zakątków Polski dumnie wywieszają obrazy, które im podarowaliśmy.
Udekoruj swoje okno
w uroczystość Bożego Ciała
Pragniemy ożywić tę piękną tradycję radosnego świętowania i manifestowania wiary w Jezusa Eucharystycznego, dlatego przygotowaliśmy 27 tysięcy poświęconych przez kapłana obrazów na tkaninie z wizerunkiem Najświętszego Sakramentu. Taki wizerunek Hostii możemy bezpłatnie wysłać również do Ciebie! Ty zaś możesz wywiesić go w swoim oknie lub na balkonie w święto Bożego Ciała i w ten sposób publicznie wyznać swoją wiarę! Wymiary obrazu (33,5 cm x 46,5 cm) sprawiają, że będzie on doskonale widoczny w ten uroczysty dzień.
Boże Ciało w Polsce
Boże Ciało w Polsce ma swoją piękną, wielowiekową tradycję. Obchodzone jest od 1320 roku w diecezji krakowskiej, a od XV wieku na terenie całego kraju. Celebrację tego święta rozpoczyna uroczysta Msza Święta, po jej zakończeniu następuje procesja, w której tłum wiernych przemierza ulice naszych miast i wsi, co stanowi publiczne wyznanie wiary. Boskie Ciało Pana Jezusa niesione jest przez kapłana w pięknej monstrancji ukrytej pod baldachimem.
Uroczystą procesję otwiera krzyż, wierni niosą sztandary i chorągwie kościelne, dzieci pierwszokomunijne sypią kwiaty, a wszystkiemu towarzyszy unoszący się zapach kadzidła i niezwykła oprawa muzyczna. Parafianie dekorują ulice i domy, obok których przechodzi procesja. W oknach stawia się kwiaty, święte obrazy i symbole religijne. Procesja zatrzymuje się przy czterech zdobnych ołtarzach, które symbolizują cztery strony świata, cztery żywioły oraz cztery Ewangelie.
Zamów obraz na tkaninie z wizerunkiem
Najświętszego Sakramentu już teraz!
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania wpłaty, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem i Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi